Klient indywidualny

PRAWO CYWILNE

– reprezentacja w sprawach sądowych

 

– sporządzanie pism procesowych

 

– sporządzenie, opiniowanie, negocjowanie umów cywilnoprawnych

 

Przykładowy zakres spraw:

sprawy o zapłatę, o zadośćuczynienie, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, ochronę własności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, sprawy z zakresu prawa osobowego (np. ubezwłasnowolnienie), postępowanie wieczystoksięgowe

PRAWO SPADKOWE

Przykładowy zakres spraw:

– stwierdzenie nabycia spadku

 

– dział spadku

 

– prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkowe

 

– zachowek

 

– przyjęcie lub odrzucenie spadku

 

– unieważnienie testamentu

 

– wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia

PRAWO RODZINNE

Przykładowy zakres spraw:

– sprawy o rozwód i separację

 

– pomoc prawna w zakresie podziału majątku wspólnego

 

– ustanowienie lub zniesienie rozdzielności majątkowej małżonków

 

– sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej:

 

> jej ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie,

> ustalenie miejsca pobytu oraz kontaktów z dziećmi

 

– alimenty

PRAWO PRACY

– reprezentacja w sporach pracowniczych pracodawcy i pracownika

 

– sporządzanie i opiniowanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menedżerskich

 

– sporządzenie, opiniowanie, negocjowanie umów cywilnoprawnych

 

Przykładowy zakres spraw:

– postępowania odszkodowawcze za wypadki przy pracy oraz niesłuszne zwolnienie
– odwołania od wypowiedzenia umów o pracę
– prowadzenie spraw o mobbing i dyskryminację

PRAWO ADMINISTRACYJNE

– doradztwo w sprawach prowadzonych przez urzędy i sądy administracyjne w pełnym przekroju spraw, m.in. w zakresie ochrony środowiska, spraw wywłaszczeniowych i rozgraniczeniowych, a także w sporach dotyczących obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci

 

– reprezentacja przed organami samorządowymi

 

– sporządzanie pism, wniosków i odwołań

PRAWO KARNE

– obrona zarówno w sprawach przestępstw, jak i wykroczeń na każdym etapie postępowania

 

– sporządzanie pism i wniosków w toku postępowania wykonawczego, m.in. o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wyrok łączny, przedterminowe zwolnienie oraz dozór elektroniczny

 

– reprezentowanie pokrzywdzonego

 

– sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia