Obsługa prawna przedsiębiorstw

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

Doradztwo i obsługa prawna na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kancelaria Adwokacka Adwokat Agaty Brzezińskiej udziela doraźnych porad, a także zajmuje się stałą obsługą biznesu – sporządza umowy, opinie prawne oraz pisma procesowe. Bierze udział w negocjacjach oraz mediacjach. Występuje przed sądami i organami administracji.

 

Ułatwia przedsiębiorcom skupienie się na tym, co potrafią robić najlepiej. Na biznesie.

– pomoc prawna w zakresie tworzenia firm, spółek, oddziałów

 

– reprezentowanie klienta w postępowaniach rejestrowych

 

– obsługa prawna w zakresie zawierania umów, zarządzania umowami w trakcie ich realizacji

 

– obsługa prawna postępowań upadłościowych

 

– reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W tym m.in. sprawy o: wyłączenie wspólnika, odwołanie członka zarządu, uchylenie uchwały wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały

 

– reprezentacja przed organami władzy publicznej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego