Prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE

Obsługa procesu budowlanego na każdym jego etapie – od przygotowania procesu, poprzez jego realizację, po formalne zakończenie. To także pomoc prawna we wszelkich sprawach wynikających z prawa budowlanego oraz doraźne doradztwo. Z Kancelarią Adwokacką współpracują niezależni eksperci w zakresie nadzoru budowlanego, którzy służą wiedzą i doświadczeniem m.in. w zakresie wydawania ekspertyz i opinii.

PRZYGOTOWANIE PROCESU

– pomoc w uzyskaniu dokumentów stanowiących podstawę opracowania projektu budowlanego, m.in. decyzji o warunkach zabudowy

– pomoc w zgłoszeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na budowę

REALIZACJA PROCESU

– sporządzanie umów cywilnoprawnych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, dotyczących realizacji robót budowlanych będących przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia

– doradztwo w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy

FORMALNE ZAKOŃCZENIE

– skompletowanie dokumentów związanych z zakończeniem procesu i ich prawna weryfikacja

– pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

– zawiadomienie o zakończeniu robót

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

– pomoc w zakresie realizacji obowiązków prawnych właścicieli i zarządców obiektów m.in. prowadzeniu książki obiektu oraz dokonywaniu przeglądów okresowych i innych

SZKOLENIA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW

– szkolenia z zakresu prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień prawa administracyjnego (KPA) i zmian w przepisach

POMOC PRAWNA W ZAKRESIE
SAMOWOLI BUDOWLANYCH

– wsparcie prawne wynikające z braku decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku skutecznego zgłoszenia

– legalizacja samowoli budowlanej