Współpraca

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Rozpoczęcie współpracy poprzedza konsultacja dotycząca potrzeb oraz oczekiwań względem usług Kancelarii. To ważny etap. Pozwala maksymalnie dopasować plan działania i zakres pracy, a także zaproponować dogodną dla klienta formę wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE USTALONE Z GÓRY

Zakres współpracy ustalony indywidualnie.

WYNAGRODZENIE STAŁE POWIĘKSZONE O KOSZTY

To odpowiedź na obowiązek stawiennictwa pełnomocnika na rozprawach nieplanowanych w dniu podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Stawka za czas realnie poświęcony na realizację zadań na rzecz klienta. Może obejmować np. dyżury prawnicze w siedzibie przedsiębiorstwa.

RYCZAŁT

Stała miesięczna stawka za obsługę prawną.

JEDNORAZOWA PORADA

Stawka określona przed rozpoczęciem współpracy.

WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ ZA SUKCES

Stałe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy czy negocjacji, wraz z premią za realizację celu określonego w umowie.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWO – GODZINOWE

Obejmuje zarówno stałą miesięczną stawkę, jak i rozliczenie za każdą dodatkową godzinę pracy na rzecz klienta.

Możliwe jest rozłożenie honorarium Kancelarii na raty – oferta dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych i organizacji pożytku publicznego. Celem Kancelarii jest bowiem wsparcie także tych, których możliwości finansowe są ograniczone, a którzy potrzebują pomocy prawnej. Każda powierzona sprawa jest tak samo ważna.